Cliff Cottage, 441 Bury New Road, Salford, Manchester M7 4LE

מה אנחנו עושים

חברת החשבונאות הנישתית שלנו, הממוקמת במאנצ'סטר, מתמחה בשירותים הבאים

חשבונאות מסורתית
כל ההיבטים של ציות לחוק החברות הבריטי, ביקורות, ומיסים של חברות קטנות ובינוניות וסקטורים גדולים יותר
חשבונאות ניהולית
כנושאי משרה שאינם בכירים בפועל, מנהלים פיננסיים עצמאיים העושים שימוש בתוכנות העדכניות ביותר, אנו מסוגלים לספק את צרכיהם של בעלי עניין רבים ולבחון בעין בלתי תלויה את מבנה העסק, את יעילותו ובקרותיו הפנימיות.
פלטפורמות נדל"ן/השקעה
מלבד הגישה הייחודית שלנו לחשבונאות נכסים ודוחות תמציתיים תקופתיים למשתתפים, אנו מציעים פלטפורמת השקעה מלאה בבריטניה על ידי חיבור משקיעים עם ברוקרים ומטפלים בעצמינו בכל הנוגע לעבודה משפטית, ניהולית ותחזוקתית.
התפתחות מקצועית
לעיתים קרובות אנו מגויסים לשם ביצוע הדרכת צוות בתוכנות ייעודיות, שפה עסקית מקצועית , ביקורת בלתי תלויה של תקינה חשבונאית, מערכות רישום, פיתוח צוותי ומקדמי תפוקה. לעיתים קרובות אנו מציעים שדרוג מערכות, ארגון פנימי מחדש אשר מתבטאים בהקטנת עלויות כ"א, שיפור הדוחות וקידום העסק באופן כללי.

מקרי בוחן

סמוכים לנו ולפעילותינו

גוף נדלן בריטי של 600 מיליון פאונד שווי נקי, 400 נכסים – הטמענו תוכנה ייעודית עם מספר מרכזים פיננסיים ופיתחנו תהליכים מיוחדים לשם וידוא קיום היכולת לדיווח רווח/עודף עדכניים והקצאה מדויקת של מניות משתתפים המבטיחים קיום תהליכי מונעי הונאה.
הקמת עסקים קטנים ובינוניים מאירופה, ישראל ורוסיה כישויות בריטיות עם כתובות וחשבונות בנק בריטיים לשם תפעול מלא מרחוק.
הקמנו מסעדות תוך טיפול בהחזרי מע"מ גדולים וכן בהיבטים עסקיים משפטיים ואף תפעוליים של העסק (מערכות תפריט POS וכדומה)
בנינו תוכנית עסקית באורך 100 עמודים כדי להבטיח הלוואה של 500,000 פאונד לעסק חדש.
 /  Whatsapp /  Viber /   Signal
+44-(0)-772-897-31-43
Contact Us
Registered with HMRC & ICO